TARİH

Diğer

    Kripto tesadüfler

    Yazıklar olsun: Abdülhamid Han'ın binasını yağmalattılar

    Sultan 2. Abdülhamid Han hazretlerini sevme ve tarihe saygı sözde kaldı