1897’den 28 Şubat’a!

Prof Dr Ahmet Şimşirgil, Kültür Bakanlığı'nın Tevrat Tefsiri basmasını ele almış.