MÜMTAZ ŞAHSİYETLER

Diğer

  Ömer Muhtar hazretlerinin oğlu Muhammed Muhtar Hakk'a yürüdü

  Libya direnişinin öncüsü büyük şehid Ömer Muhtar'ın tek oğlu olan Muhammed Ömer Muhtar, 97 yaşında Hakkın Rahmetine kavuştu.

  Mehmet Zahid Barsamoğlu'nun ihtida hikâyesi

  Yozgat Ermenileri'nden iken Mehmet Zahid Kotku (rahmetullahi aleyh) vesilesiyle İslam'a giren Barsam Usta yani Mehmet Zahid Barsamoğlu Hakk'ın Rahmetine kavuştu. Peki kimdi bu mümtaz şahsiyet? İşte detaylar

  Fuat Sezgin hoca

  İşte Türkiye'nin mümtaz şahsiyetlerinden, dünyaca meşhur İslam Bilimler tarihi mütehassısı Fuat Sezgin (Prof Dr) hocanın hayatı...

  Ömer Ferit Kâm kimdir?

  10 Ocak 1864’te İstanbul Beylerbeyi’nde doğan Ömer Ferit Bey, II. Abdülhamid Han hazretlerinin harem doktoru olan Ahmed Muhtar Paşa’nın oğludur. 1864’de dünyaya gelmiş, 1944’de ise Rahmet-i Rahman’a kavuşmuştur.

  Ebü’l-Hasan Eş’arî kimdir?

  Eş‘ariyye mezhebinin kurucusu olan Ebü’l-Hasen Alî b. İsmâîl b. Ebî Bişr İshâk b. Sâlim el-Eş‘arî el-Basrî (ö. 324/935-36), Yemen’deki Eş‘ar kabilesine mensuptur. Sahâbî Ebû Mûsâ el-Eş‘arî (r.a.)’ın soyundan geldiği için Eş‘arî nisbesiyle tanınır.

  Müslüman lider: Malcolm X

  'Kimse sana özgürlüğünü vermez. Kimse sana eşitliği, adaleti ve başka hiçbir şeyi vermez. Eğer gerçekten adamsan, bunları kendin alırsın!'