HIRİSTİYANLIK

Diğer

    Ortodokslar arasında ipler koptu ve resmen bölündüler

    Ortodoks Camiası'nda ayrılık: Rus Ortodoks Kilisesi Fener Rum Patrikhanesi ile ilişkileri dondurdu

    Ortodoks papazlar birbirine girdi, tehditler havada uçuştu

    Sözde dinlerini siyasi emellerine nasıl alet ediyorlar!