Künye

Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni
Ömer Kayani

Yayın Kurulu
Ömer Kayani
Kemal Özer
Lütfi Bergen
Yılmaz Altunsoy
Fatih Alkan