Mevlana Türbesi'ndeki sancakların sırrı ne?

30.08.2018 20:48:30
Mevlana Türbesi'ndeki sancakların sırrı ne?

MANİSA SANCAĞI Sancağın üzerinde "Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallahi ve fethün karib ve beşşiri'l müminin" (Yardım Allah'tandır ve fetih yakındır. Müminlere müjdele. Saff:13). "Maşaallah", "Lailaheillallah Muhammedün Resulullah". Orta alanın dört köşesinde "Muhammed", "İnna I fetehna leke fethan mübina" (Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik. Fetih:1). "Nasrun minallahi ve fethün karib", "Padişahım Çok Yaşa" yazıları ile tuğra formunda "Padişahım Çok Yaşa" yazısı hilal-yıldız, kılıç, el ve servi motifleri yer almaktadır. Alay 72, taburu 2, İzmir vilayet-i celilesine merbut Manisa ve Menemen taburundan 313 kur'a efradının Sancak-ı Şerifi olup Manisa sancağının Ulu Cami-i Şerifinde İshak Çelebi Hazretlerine vakfıdır. Sene 1313 (1895) yazılan yer almaktadır.

YORUM YAP