Mevlana Türbesi'ndeki sancakların sırrı ne?

30.08.2018 20:48:30
Mevlana Türbesi'ndeki sancakların sırrı ne?

SANCAK NEDİR? Askerî bir topluluğun sembolü olanı yazı ve işlemelerle bezeli ve kenarları saçaklı bayrak olarak tanımlamakta olup Osmanlılarda çeşitli renklerde sancaklar kullanılmıştır. Genel olarak beyaz, kırmızı, yeşil ya da sarı renkte iplikten veya yerel kumaşlardan dikilmiş, üzerlerine çeşitli işleme tekniklerinde ayetler, yazılar ve semboller işlenmiştir. Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra, Türk ordusunda kullanılan sancaklar değişmiş, çeşitli askeri topluluklara, özellikle alaylara sancak verilmesi yoluna gidilmiştir. Mevleviler I. Dünya savaşında muhtelif cephelerde Mevlevi alayları ile katılmışlardır. Filistin cephesine, İstanbul ve Anadolu Mevlevihanelerinden şeyhler île dedeler katılmıştır. Konya Mevlâna Dergâhında yapılmış olan bir törenle Mevlevi alayının Veled Çelebi ile beraber cepheye gönderilmiştir.

YORUM YAP