Hıristiyanlık öldü, Yahudilik bitti, İslam geleceğin dini, demokrasi ise putperestlik

30.09.2018 14:49:51

Bir Haham'ın İslam ile ilgili yıllar önce söylediği sözleri büyük ilgi görüyor. Haham, Hristiyanlığın ve İsrail'in elindeki Yahudiliğin insanlığa verecek bir şeyi olmadığını geleceğin İslam'ın olacağını söylüyor.

“Yahudi” sözcüğünün sözlük anlamlarına şunlar dahildir: “Yahuda oymağının bir üyesi,” “bir İsrailli,” “İ.Ö. 6'cı yüzyıldan İ.S. 1'ci yüzyıla kadar Filistin'de yaşayan bir ulusun üyesi,” “Soydan gelme veya Yahudiliği kabul etme yoluyla eski Yahudi halkına ait olan biri” ve “dini Yahudilik olan biri.”

Rabinik Yahudiliğe göre Yahudi, annesi Yahudi olan ya da Yahudiliğe resmen geçiş yapmış olan biridir. Tevrat bu geleneği destekleyen herhangi bir iddiada bulunmadığı halde, bu inanca güvenilirlik kazandırmak için sık sık Levililer 24:10 aktarılır. Bazı hahamlar bunun bireyin gerçekten neye inandığıyla bir alakası olmadığını söyler. Bu hahamlar bize bir Yahudi'nin Yahudi sayılması için Yahudi yasalarını ve geleneklerini yerine getirmesi gerekmediğini söyler. Hatta yukarıdaki hahamsal yoruma göre, bir Yahudi Tanrı'ya hiç inanmasa da hâlâ Yahudi sayılabilir.

Başka hahamlar bir insan Tevrat'ın ilkelerini izleyip Maimonides'in (ortaçağın en büyük Yahudi bilginlerinden biri olan Haham Moşe ben Maimon) “İmanın On Üç İlkesi”ni kabul etmedikçe Yahudi olamayacağını açıkça bildirir. Böyle biri “biyolojik” bakımdan Yahudi olduğu halde Yahudilik'le gerçek bir bağlantısı yoktur.

Kutsal Kitap'ın ilk beş kitabı olan Tevrat'ta, Yaratılış 14:13, ilk Yahudi kabul edilen Avram'ın bir “İbrani” olarak tanımlandığını öğretir. “Yahudi” ismi, Yakup'un on iki oğlundan biri ve İsrail'in on iki oymağından biri olan Yahuda isminden gelir. Belli ki, “Yahudi” ismi ilk önce, Yahuda oymağının üyeleri olanlardan söz etmek için kullanılıyordu ama Süleyman'ın hükümdarlığından sonra krallık ikiye bölündüğünde (1 Krallar 12) bu terim, Yahuda, Benyamin ve Levi oymaklarını da içeren Yahuda krallığındaki herkesten söz etmek için kullanıldı. Günümüzde birçok insan, Yahudi'nin ilk on iki oymağın hangisinden olursa olsun, fiziksel olarak İbrahim, İshak ve Yakup'un soyundan gelen herkes olduğuna inanır.

YORUM YAP