Elaziz tımarhanesinden 1965’te Allah’a yazılan dilekçe!

Elaziz tımarhanesinden 1965’te Allah’a yazılan dilekçe!
02.10.2018 10:51:44

Bu mektup galiba Allah'a değil de günümüzün akıllı geçinen akılsızlarına hitaben yazılmış...

"Elaziz Tımarhanesi"nde bir “Dâne”nin 1965 yılında Allah-û Azîm'üş-Şan'a “Arzuhalimdir…” diyerek yazdığı dilekçe, bazı internet siteleri ve sosyal medya ortamlarında "Sonuna kadar okursan çok şey kazanırsın”denilerek paylaşılmasının ötesinde, hitap şekli ve uslubuyla da kayda değerhikmetler ve akıllılara nasihatlerle beraber, her bir cümlesinde ayrı dersler veriyor.

"Deli değil, Veli” dedikleri "Meczup"lardan bir meczub-u aziz ve belli ki bir tasavvuf, edep, erkân geleneğinden gelerek usül dairesinde, gücü nisbetinde çeşitli merhalelerden geçmiş, sonunda da Allah'ı bulmuş, ismini ise “aciz bir kul" olarak kısa künyesinin ardından “Bir abd-i aciz” diyerek belirtmiş o “Zat-ı Şerif”in 1965 yılında vefatından önce yazdıkları “Akıl sahipleri” için de ibretler içeriyor… İşte o “Arzuhal”...

1965 yılında vefat eden bir “deli”nin son dilekçesi

Ben dünya kürresi, Türkiye karyesi ve Urfa Köyünden, El - Aziz (Elazığ) Tımarhanesisakinlerinden; İsmi önemsiz, cismi değersiz, çaresiz ve kimsesiz bir abd-i acizin, ahir deminde misafiri Azrail'i beklerken, Başhekimlik üzerinden Hâkimler Hakiminin dergahı Uluhiyetine son arzuhalimdir

Ben gam deryasında, fakirlik vatanında, horluk ve rezillik kaftanında PADİŞAH yapılmışım.

Meyvalardan dağdağana, çalgılardan ney-kemana kapılmışım…

Benim yatağım akasya dikeninden, yorganım kirpi derisinden farksızdır.

Kalbim Ayizman'ın (Hitlerin işkenceci Nazi Komutanı) fırını, ve sahranın çöl fırtınasıdır.

Ruhum, Âşık-ı Hüda Mahbub peresttir, lakin aklım kaderin cilvesi ve talihin sillesiyle gurestir (gel-gittir).

Bana gelen derd-ü gamın kilosu beleştir.

Nerde bir güzel varsa bana karşı keleştir, bütün yiğitler de bana hep ters ve terestir.

*

Aylar geçti, tek temizliğim, gözyaşıyla ve kara toprakla aldığım teyemmüm abdesttir.

Yani, içtiğimiz kezzap suyu, mezemiz ise ateştir.

Ol Resul-i zî-şan ve Sultan-ı dü-cihan:

Cenabı Allah'ın insanları dünya, dünyayı ise insanlar için yarattığını;

Ruhları vücut için, vücutları ise ruhlar için yarattığını;

Erkekleri kadınlar; kadınları erkekler için yarattığını;

Cenneti mü'min kullar, mü'min kulları da cennet için yarattığını;

Cehennemi inkârcılar ve münafıklar, inkârcıları ve münafıkları da cehennem için yarattığını” hadis-i şerifleriyle haber vermiştir.

Peki acaba benim gibi meczup divaneleri ne maksatla halk etmiştir?

Bilen babayiğit, meydana çıkıp söylesin!..

***

Allah sana iman verdi, sen tuğyan edersin;

in'am etti, sen küfran (nankörlük) edersin;

ikram etti, sen inkâr edersin;

ihsan etti, sen isyan edersin;

bir de kalkıp, bana deli divane diye bühtan edersin!..

*

Bu söylediklerimin hepsi, ruhumun içinde cenk etmektedir.

Eğer dilekçemin cevabı gelirse, bu manevralar sona erecektir.

*

Şimdi adresimi arz ediyorum:

Kur'an'ı geldiği yere, yine Kur'an'ı getiren geri taşısın.

Madem ki ahkâmı ve ahlâkı kalmadı,

Kur'an'ın kağıdı ve yazısı neye yarasın?!

Ta-ki Hazreti Muhammed Mehdi (A.S) gelince yeniden okunup yaşansın.!

*

Ey zerrelerden kürrelere, yerlerden göklere bütün alemlerin Rabbi!..

Ey cemadi, nebati, hayvani, insani, ruhani ve nurani her şeyin ve herkesin yegane sahibi!…

*

Ey iman ve şuur ehli kalplerin en yüce habibi!..

Ey dertli bedenlerin kederli gönüllerin, ve yaralı yüreklerin tabibi!.

Ben biçare kulun ki; garipler garibi, hüzünlerin esiri, zulümlerin muzdaribi, öksüz, yetim ve sahipsiz bir tımarhane delisi…

Ama kutsi muhabbet ve hasretinin divanesi!…

Herkesi ve her şeyimi elimden aldın, ama sana sığındım, aşkına sarıldım, yegane Sen kaldın!.

Yurdumdan yuvamdan, evimden barkımdan ayırdın, gurbete ve hasrete saldın, ama onları ararken Sana ulaştım, sevdana daldım!

Böylece fani ve hayali görüntülerden kurtarıp hakiki tecelline mazhar kıldın.

*

Yüceler yücesi Rabbim, Efendim!

Hakk'tan saparak ve haddimi aşarak, haşa senden,

Burak bineği,

Cebrail seyisi,

Sidretül Münteha menzili, cümle mahlûkatın en şereflisi,

Rahman'ın en mükemmel tecelli ve temsilcisi…

Kainatın fahr-i ebedisi,

Ahir zaman Nebisi ve Mehdisi,

Levhi Mahfuz'un tercümanı ve tebliğcisi,

Efendiler efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi vesellem'in Mahbubiyetini mi istedim?..

*

Hanif Din'in üstadı ve nice Nebilerin atası Hz. İbrahim'in haliliyetini,

Hz. Süleyman'ın saltanat ve servetini,

Hz. Musa'nın Celadet ve cesaretini,

Hz. İsa'nın Ruhaniyetini mi istedim?..

*

Ebu Bekir Sıddık'ın yüksek fazilet ve kurbiyyetini,

Ömer-ül Faruk'un dirayet ve teslimiyetini,

Osman-ı Zinnureyn'in asalet ve sehavetini,

Aliyyül Murtaza'nın ilim ve velayetini mi istedim?

*

Senden mülk-ü hâkimiyet, şan-ü şöhret, mal-ü servet mi talep ettim?

Senden vücuduma sıhhat ve afiyet, aklıma ziya ve selamet, hayatıma huzur ve istikamet dilendimse...

bunlar için de bin kerre tevbe ettim!

*

Çünkü Şeriat'in iptal, Tarikatın ihmal, Hakikatın ihlâl ve Mü'minlerin iğfal edildiği bir zillet ve rezalet döneminde, bana akıl ve mükellefiyet verseydin, bu sadece benim mesuliyet ve mahzuniyetimi ziyadeleştirecekti!

*

Sultanım Efendim!

Ben Senden sadece seni istedim;

pahası elbet böyle yüksektir ve tüm sevdiklerimi ve sahiplendiklerimi uğruna fedaetmektir.

Rabbim, elbet vardır hikmeti ki, bu kuluna böyle zillet ve zahmet çektirirsin.

Ben haşa itiraz değil, naz ederim ama, umarım Sen niyaz kabul edersin.

*

Aile efradımı, akl-ı iz'anımı alıp beni hicrana saldın.

Ama yine de şükür; ya akıllı kalıp ama hain ve hilekâr olaydım…

Ya varlıklı kalıp ama zalim ve sahtekâr olaydım…

Ya âlim ve saygın kalıp ama gafil ve riyakâr olaydım…

Ya arkalı etraflı kalıp ama azgın ve zulümkâr olaydım…

Ya sağlıklı sefalı kalıp, ama sapıtmış, ahlaksız ve vicdansız olaydım!..

*

Derd-ü bela ki, sabredenlerin vesile-i miracıdır.

Mü'minler kalbimin tacı,

Mücrimler rahmetin muhtacı,

Münkirler hikmetin icabı,

Sadık ve aşık ehli cehd, adaletin ilacıdır.

*

Velakin bu münafık, hain ve zalimler ise çıban başıdır, akrep gibi sancıdır; şerefli insana, helali dışında bütün kadınlar kızlar ana-bacıdır.

*

Ey Rabbim, Efendim!

Malum-u aliniz ve zaten yüce takdirinizdir ki;

ne özenli-bezekli elbiselerle gezdiğim bayramlarım oldu…

Ne onurlu ve huzurlu seyahatlerim ve seyranlarım oldu…

Ne etrafımda hizmet ve rağbet gösteren dostlarım ve hayranlarım oldu!..

*

Lezzet ne imiş, izzet ne imiş ve fazilet ne imiş tatmadım;

ama şikâyet şekavettir;

bütün bu fani ve fena nimetlerin asıl sahibi olan Padişahlar Padişahını buldum…

*

Beni yoktan var ettin,

iman ve hidayet buyurup varlığından haberdar ettin,

ama aklımı alıp, kulunu bi-karar ettin,

sana sonsuz şükürler olsun!..

Şimdi son dileğim, beni yanına al ve bir daha huzurundan ve sonsuz nurundan ayırma, ne olursun!

*

Umarım bu dilekçeyi yazdım diye bana darılmazsın; çünkü zaten Zatından gayrıya yalvarıp yakarmanın ŞİRK olduğunu buyurdun!

- ELAZİZ TİMARHANESİNDEN RABBİNE BİR DİLEKÇE YAZAN BİR DÂNE'NİN BİZ AKILLILARA HİKMETLİ NASIHÂTIDIR. (Ortadaki) -

Kaynak: dikgazete

dikGAZETE.com

YORUM YAP