Ayasofya Kararnamesi’nin altındaki imza gerçek mi?

Ayasofya Kararnamesi’nin altındaki imza gerçek mi?
15.09.2018 21:42:34

Ayasofya Kararnamesi'nin altındaki “K. Atatürk” imzası gerçek mi?

BU İMZA NEDEN FARKLI?

Sırası gelmişken, Ayasofya Camii'ni 24 Kasım 1934'te müze hâline getiren Bakanlar Kurulu Kararı'nda bana garip gelen ve daha önce de anlattığım tuhaflıkları tekrar yazayım:

Reisicumhur Kemal Atatürk'ün, sözkonusu kararnamenin altındaki imzası “hakiki” değil, “sahte” gibi durmaktadır:

Konuya daha önce Prof. Yusuf Halaçoğlu da dikkat çekmişti: Hükümet üyelerinin bugün Cumhuriyet Arşivi'nde, 49-79-6 numarada muhafaza edilen iki sayfalık kararnamenin son sayfasındaki imzaları gerçektir; yani bakanlar imzalarını bizzat atmışlardır. Ama bu imzaların hemen üzerinde yeralan “K. Atatürk” imzasında apaçık bir tuhaflık vardır, zira Atatürk'ün böyle bir imzasını başka hiçbir belgede göremezsiniz! Kararnamedeki bu imza sanki bir başkası tarafından atılmış gibidir!

Üstelik, iki sayfalık kararnamenin metninde de bir gariplik mevcuttur; sayfaların üzerindeki antetler de farklıdır! İlk sayfa “T. C. Başvekâlet Kararlar Müdürlüğü” antetli resmî kâğıda daktilo ile yazılmış ve 2/1589 numarası konmuştur ama antet ikinci sayfada değişmekte, “T. C. Başvekâlet Muamelât Müdürlüğü” olmaktadır.

Böylesine önemli bir kararnamede arz-ı endâm eden bu tuhaflıkların sebebi acaba ne olabilir?

Ayasofya'nın memlekette o devirde sinek bile uçsa haberdar olan Atatürk'ten habersiz, yani sahte bir kararname ile müzeye çevrildiği gibisinden akıl ve mantık harici bir iddiada bulunacak değilim. O günlerin manşetlerindeki “Ayasofya Camii müze olacak, oluyor, olduuuu!” gibisinden ifadeler bile böyle bir iddianın nasıl bir saçmalık olduğunu hemen gösterebilecek mahiyettedir.

Atatürk'ün cumhurbaşkanlığının son senelerindeki Bakanlar Kurulu Kararnameleri'nden bazılarını bizzat imzalamadığı, imza yerine kaşesinin basıldığı bilinmekte ve kullanılan kaşeler Ankara'da muhafaza edilmektedir ama Ayasofya Kararnamesi'nin altındaki imzanın kaşesi, yani fizikî şekildeki mührü de elde değildir; üstelik söylediğim gibi bu imzaya yahut kaşeye başka bir evrakta da rastlayamazsınız…

İmza muammasını bir de antet karmaşası takip edince, insan elinde olmadan Anayasa Mahkemesi'nin devamına karar verdiği kararnamedeki alışılmadık farklılıkların artık ciddî şekilde ele alınıp imzanın kriminal laboratuvarda incelenmesi, hattâ üzerinde Cumhurbaşkanı'nın ıslak imzasının yerine mührünün bulunduğu diğer kararnamelerin de hukuken geçerli olup olmadıklarının tartışılması gerektiğini düşünüyor…

 

YORUM YAP