Alişan Yıldıran (Prof Dr)

Modern(!) tıp

16.12.2018 23:31:51

Gündemi takib ederken modern/popüler tıb diye bilim yobazlarının vicdan sahibi, klinik tıbbın bilim değil sanat olduğunu ifade eden hekimlere saldırılarının yersizliği ile alakalı bir yazı yazmayı düşünüyordum. Bu yazı denk geldi.1

Gayet muzib bir üslübu olan muhterem Ahmet Rasim hocanın bu yazıyı  da “abur cubur” başlığı altında yayınlaması bahs-i diğer...

Mezkûr bilim yobazlarının ısrarla MODERN TIP tesmiye etdiği ve evidence-based medicine (galâtı "kanıta dayalı tıp"; benim tercih etdiğim karşılığı müdellel tababet) zannetdiği, halbuki çok daha evvelden ROCKEFELLER TIBBI olarak tescil edilmiş olan allopathic/orthodox medicine tamamen “evvela hasta et, sonra tedavi ediyorum diye hem para kazan, hem de o kişiyi, toplumu idare et” anlamına gelir.2-3

Bunun ezoterik-batınî karşılığı ise başka bir yazının konusudur.

Zaten bu sebeble, ülkemizde adı bile bilinmeyen, daha evvelden kabul bile edilmeyen, Sağlık Bakanlığı'nın yakın zamanda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tedaviler4 diye isimlendirdiği osteopatik tıbbı tamamen dışlayarak, bilim dışı kabul ederek ehliyetsiz kişilerin eline düşmesine sebeb olmuşlardır.

Bu kişiler şimdi de hekim olmadan, mes'ûliyet almadan bakanlığın verdiği bir sertifika ile hacamat yapıyorum vs diye müthiş paralar kazanmakda, hekimlerin ise muayenehane açmaları yasaklanmakdadır.5 

Hekimliği ve tababeti ayağa düşürenleri Allah'a havale ediyorum.

Gelelim listedeki onbeş ilaca, aşağıdaki listede görüleceği üzere bu ilaçların 11 adedi ki, bunların altı tanesi monoklonal antikor, üç tanesi immün modülatör, biri islet activating factor olan pertussis toksinin ortaya çıkardığı (aşıdaki tabii ki) diabetin ilacı insülin ve bir tanesi de etkinliği ve hikâyesi yine çok ilginç olan bir polisakkarid aşıdır.

Bu ilaçların kısm-i azamîsi kanser ve romatizmal hastalıklarda kullanılmakdadır, yani hayatın ilk iki yılında uygulanan aşılarla doğrudan alakalıdır.

Hoop Alişan! nerden çıkardın bunu değil mi?

Hani o MODERN tıp, evidence based medicine dediğiniz tıbbın gold standardı olan çift kör, "plasebo kontrollü randomize çalışmalarının etik değildir" diye YAPILMADIĞI; ama kendini müdafaa etmekden aciz bebeklere bol keseden uygulandığı için olabilir mi?

İmmünolojinin tarihinin, aşıların ve allopatik yani Rockefeller tıbbının tarihi olduğunu bu sebeple iddia ediyorum zaten.

Allah nasib ederse bu tarihi daha etraflıca yazmaya çalışırız.

2017 yılında dünyada en çok satılan onbeş ilaç1

1- Humira (adalimumab) antiTNFa

2- Rituxan (rituximab) anti CD20

3- Enbrel (etanercept) TNF inhibitörü

4- Herceptin (trastuzumab) HER2 reseptör blokeri

5- Remicade (infliximab) anti-TNFa

6- Avastin (bevacizumab) antiangiogenetik monoklonal antikor

7- Eylea (aflibercept) VEGF inhibitörü intravitreal kullanılıyor

8- Lantus (insan rekombinant insülin) uzun etkili insülin6

9- Prevnar 13 pnömokok 13 suşuna etkili aşı7

10- Opdivo (nuvolimab) anti-PD1 tümör inhibisyonu

11- Neulasta (pegylated GCSF) Granulosit koloni uyarıcı faktör

KAYNAKLAR

(1) http://ahmetrasimkucukusta.com/2018/12/16/abur-cubur-ivir-zivir/dunyada-en-cok-satilan-ilk-15-ilac/

(2) http://ahmetrasimkucukusta.com/2016/02/05/misafir-yazar/zikavirus-ve-rockefeller-tibbi/

(3) https://lilliputian.me/2018/03/immunogenetik-ve-tarihi-acidan-asi-illuzyonu-prof-dr-alisan-yildiran/

(4) http://getatportal.saglik.gov.tr/TR,8594/geleneksel-ve-tamamlayici-tip-uygulamalari-ruhsatlandirma-rehberi.html

(5) http://ahmetrasimkucukusta.com/2018/12/01/yazilar/tip-yazilari/beslenme/beslenme-arastirmalari-hatali-ve-bilim-disidir/

(6) http://ahmetrasimkucukusta.com/2018/06/29/misafir-yazar/bcg-tip-1-diabet-allerji/

(7) https://vitamingiller.com/pnomokok-asisindaki-keramet/

 

  1. talha talha

    hocam her ne kadar tıbbi terimlerin tamamının anlamını bilmesekte sizin ne anlattığınızı gayet iyi anlıyoruz

YORUM YAP