Mevlana Türbesi'ndeki sancakların sırrı ne?

30.08.2018 20:48:30
Mevlana Türbesi'ndeki sancakların sırrı ne?

SİLLE SANCAĞI Atlas kumaş üzerine suzeni tekniğinde işlenmiştir. Sancağın üzerinde yer alan ay yıldız motifleri arasında Kelime-i Tevhid | Lâ İlahe lllalah Muhammeden Resûlallah" yazılıdır. Sancağa işlenmiş olan tuğra El Gazi unvanlı Abdülmamid Han'ın tuğrasıdır. Hilal içerisinde "el-müstenidü bi-tevfikati'r Rabbaniye melikü'd | devleti'l - Osmâniyye (Osmanlı Devletinin Padişahları, Allah Teâlâ'nın tevfikine dayanırlar.) Ayrıca sancakta | Sille taburunun 318 senesi bahr-ı sefîd efrad-ı müsteb'idler şahanesinin câmî-î şerifine yadigârıdır." Yazısı yer almaktadır. Sancağın kenarlarında " İnnâ fetahni leke fethan mübmâ (Biz size apaçık bir fetih ihsa ettîk) (Fetih Suresi 1. Ayetinin bir bölümü ile, Nasrun minallahi ve fethun karıb" (Allah'tan I nusret ve fetih yakındır.), (Saf Suresi 13. Ayetin bir bölümü yazılmıştır.

YORUM YAP