Mevlana Türbesi'ndeki sancakların sırrı ne?

30.08.2018 20:48:30
Mevlana Türbesi'ndeki sancakların sırrı ne?

BOZKIR ALAY SANCAĞI 1896 tarihli sancak atlas kumaş üzerine sim sırma tekniği ile işlenmiştir Sancağın üst kenarına yakın yerde, sarı simle Arapça olarak "el-Cennetu tahte zilalu'l- suyûf" (Cennet kılıçların gölgesi altındadır.) hadis-i şerifi yazılıdır. Alt kenara ise üç sıra halinde sarı sırma ile "Taşlıca ma'mulâtı" ve "Hayrî Hüseyin" imzası vardır. İkinci satıra "Nizamiye yetmişinci alayın dördüncü taburu kur'ası sene 1312 rumi" yazılmıştır. Sancağın uçkurluk tarafına birinci satırda sim sırma ile "Konya Vilayeti Bozkır Kasabası", İkinci satırda beyaz sim sırma ile "Belviran nahiyesindeki Ak Türbeye vakıftır." (Şimdiki Sarıoğlan Kasabasının eski adı, Belviran nahiyesi idi) Üçüncü satıra ise sarı sırma ile ters olarak sarma tekniğinde " Nasrun min Allah ve fethan garıb" (Yardım Allah'tandır ve fetih yakındır. Saff:13). Ayeti Kerimesi yazılmıştır. Sancağın uç tarafında ise, birinci sırada sarı sim ile "İnna fetahnâ leke fethan mübinan sadakallahu'l-Azim"[Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik.) İkinci sırada sim ile sarma tekniğinde "Padişahım çok yaşa" yazılmıştır. Tuğrada "el-Gazi Abdülhamit bin Abdülmecid Han el-Muzaffer daima" yazılıdır.

YORUM YAP