Can Kemal Özer

İşte İsrail'in yıkılış zamanı

24.07.2018 19:36:21

Şurası kesindir ki, İsrail yok olacak!  Zira bu hususta Allah-ü Teâlâ hazretlerinin vaadi var.

Öte yandan bu vaadin gerçekleşmesi için İsrailoğulları var güçleri ile çalışıyor.

Siyonistlerin Filistin'de yapmaya devam ettikleri zulümler ve özelikle de sözde devletin fiili durumunu resmileştirmesi, batıdaki korkak siyasi iradeleri bile harekete geçirebilir.

Bunlar da bir yana, attığı her adım, yaptığı her uygulama ile İsrail yok oluşa sürüklüyor kendini.

Mesela, şu an inşa ettikleri bütün binaları -yakın gelecekte- Müslüman mazlum Filistinlilere terke mecbur kalacak.

İsrail'in zevali uzak değil yakın! Belki pek çoğumuzun göreceği kadar yakın, İnşaallah!

Bu hususta, Kudüs-ü Şerif'in işgale uğradığı 1967'de, Mescid-i Aksa'nın imamı olan Esad Temimi'nin “İsrail'in Zevali” adlı eserden bazı nakiller yapalım.

Bugün bazı “Kur'an bize yeter”ci modernist sözde hoca, Hz Peygamber (s.a.v.)'in İsra ve Mirac hadiselerinde gittiği o tarihte Mescid-i Aksa'nın olmadığını iddia ediyorlar.

Esad Temimi bu bahiste delilleriyle birlikte şunları kaydediyor: Mescid-i Aksa, Kâbe'den 40 yıl sonra inşa edildi. Ebu Zerr (r.a.) anlatıyor: “Allah Resulü (s.a.v.)'e yeryüzünde ilk mabedin hangisi olduğunu sordum. ‘Mescid-i Haram'dır' buyurdular. ‘Sonra hangisidir' diye sorduğumda: ‘Mescid-i Aksa' diye cevap verdiler. Aralarında ne kadar süre olduğunu sorduğumda ‘40 yıl' dediler…

Mescid-i Aksa, İsra ve Mirac ile yeniden insanlığın gündemine girdi ve Hz Ömer'in Kudüs-ü Şerif'i yeniden İslam beldesi haline getirmesiyle de artık kıyamete dek İslam'ın üç hareminden biri hüviyetine büründü.

Temimi merhumun eserinden devam edelim.

Kitapta, Kur'an-ı Kerim'de “İsrailoğlullarının iki kere fesat çıkaracakları, çok kabarıp, tekebbür edecekleri”, Allah (c.c.)'in “güçlü kuvvetli kullarımız” dediği orduların da bunları iki kez yok edeceği beyan edilir.

Kimileri bunu, İslam öncesinde Yahudilerin Filistin'den sürülmeleriyle ilişkilendirmekte…

Oysa Temimi, bunun Hz Peygamber öncesini anlatmadığını, İslam'ın gelmesi sonrası yaşanacak bir durumun haber verildiğini, Ayet-i Kerimelerdeki “Le tüfsidenne…” ve “La Ta'lunne” kelimelerindeki deki Lam'ın gelecek için kullanıldığını, aynı şekilde “İza” zarf edatının da hadisenin geçmişte değil gelecekte (istikbalde) yaşanacağının işareti olduğunu belirtiyor.

KUR'AN'IN BİLDİRDİĞİ İLK İFSAD VE SÜRGÜN

Yahudilerin İslam sonrası ilk ifsad ve zulmünün Hicret sonrasında, Medine'de yaşayan ve çoğunluğu oluşturan Yahudilerin anlaşmayı bozarak ihanet etmeleri ve zulme kalkışmaları ile yaşananlardır.

Haşr suresinin ilk on ayetinde, Hayber'de Yahudiler ile Hz Peygamber (s.a.v.) arasında cereyan eden ve Yahudilerin hezimet ve itlafı ile neticelenen hadiseler anlatılır.

Allah (c.c.) şöyle buyurur: “Kitap ehlinden inkârcı olanları ilk sürgünde yurtlarından çıkaran O'dur. Oysa ey inananlar! Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız!”

Müslümanlar, azgınlaşan Yahudileri Medine, Hayber ve Teyma'dan kovmuşlardı. Beni Kureyza, Beni Nadir ve Beni Kaynuka Yahudilerinin def'i ile Hicaz bölgesi Yahudilerden temizlenmiş, mübarek beldeler pislikten arındırılmıştı.

İşte bu hadiseler zinciri yani Hicaz'ın arındırılması, Kur'an-ı Kerim'in haber verdiği ilk Yahudi sürgünüydü.

İKİNCİ İFSAD VE SÜRGÜN NE ZAMAN?

Yahudilerin ilk bozgun ve hezimeti bu ise, peki ikincisi yaşandı mı, yaşanacak mı? Ya da ne zaman gerçekleşecek?

Esad Temimi, yarım asır önce kaleme aldığı eserinde vaktin çok yakın olduğunu kaydediyor.

Allah-ü Teâlâ İsra suresinde şöyle buyurur:

“Biz, İsrâiloğulları'na Kitab'da şu hükmü bildirdik: “Siz o yerde, mutlaka iki defa fesat çıkaracaksınız ve muhakkak surette, büyük bir kibirle çalım satıp azgınlık yapacaksınız.”

İşte o iki (fesat)tan birincisinin (ceza) vakti gelince, size, çok kuvvetli birtakım kullarımızı gönderdik…”

“Sonra size, onlara (Müslümanlara) karşı tekrar -imkân ve galibiyet- verdik; mallarla, oğullarla yardım ettik ve sizi sayıca (evvelkinden) daha çok yaptık.”

“Şâyet kötülük ederseniz o da kendinizedir. İkinci cezanın vakti gelince, yüzünüzü üzüntüye sokmaları, kötülük yapmaları, önceden Mescid'e girdikleri gibi girmeleri ve ele geçirdikleri yerleri harap etmeleri için onları tekrar göndereceğiz.”

“Ama siz tekrar fesada dönerseniz, biz de döneriz.”

Yahudilerin ikinci bozgunu da, Allah'ın bir vaadi ve mutlaka gerçekleşecek!

Temimi merhum, Yahudilerin devletlerinin yok olacağını bu ayetler haber verirken, “Sümme / sonra” bağlacını değil de  Fave” kullanıldığına dikkati çekiyor.

Bu bağlaç, bir hadisenin diğerini düzenli bir şekilde takip edeceğini -yani sırası gelip, durum münasip olunca meydana geleceğini ifade eder- bu da maksadın daha çabuk gerçekleşeceğine delalet eder.

İkincisinin vakti gelince…” Yani Yahudilerinin ikinci tekebbürlerinin son bulma hali gelince, onların yüz hatları kötü bir şekle girecektir.

Yahudilerin şu anki bütün çabası da Allah'ın sözünün/vaadinin gerçekleşmesini sağlamaya matuf!

Esad Temimi, Ayet-i Kerime'deki “Kerre” kelimesinin devlet ve güç anlamına geldiğini belirtiyor.

Allah (c.c.) İsra Suresinde, İsrail devletinin kuruluşunu şöyle haber veriyor: “Bunun ardından sizi onlara galip getireceğiz; mallar ve çocuklarla size yardım edeceğiz ve seferberlikte sayınızı artıracağız!”

Bu mucize de gerçekleşti. Önce Filistin, sonra ise Şam'ın bir parçası olan Golan'ı işgal ettiler. Şimdi ise zulümlerini artırarak sürdürüyorlar. İnşaallah, sıra şimdi son evreye yani hezimet ve bozguna geldi!

Temimi merhum diyor ki: Yahudilerin bugünkü yaşayan devleti İsrail, dünyanın her bölgesinden yaşama ve savaşmak gayesiyle gelmiş nice insanlar barındırıyor.

Özellikle de SSCB ve Rus Yahudilerinin göçlerini kolaylaştırarak Filistin'e yerleşmeleri sağlandı. Batı ülkeleri ise İsrail saldırganlığı, zulmünü ve azgınlığını devam ettirebilmesi için akıl almaz yardımlarda bulunuyor.

Allah-ü Teâlâ hazretleri ise “Sizin, seferberlikte sayınızı artıracağız” buyurarak dünyanın bütün süper gücünün savaş halinde İsrail'i destekleyeceklerini açıkça işaret ediyor.

Görüldüğü ve bilindiği üzere, geçmişte hem İngiltere, hem ABD, hem de SSCB, İsrail'i destekledi. Batılılar halen desteklerini sürdürüyor.

Yahudiler ise işgal ettikleri topraklarda Müslümanlara işkence ve zulmün en korkuncunu yapıyor.

Oysa Allah Azze ve Celle, yukarıdaki Ayet-i Celilenin devamında “İyilik ederseniz kendinize etmiş olursunız, kötülük ederseniz de kendinize” buyuruyor.  

Mescid-i Aksa'yı 21 Ağustos 1969'da yaktılar. Allah'ın dostunun mescidini kirlettiler. Allah'ın kitabını elleriyle parçalayıp, çiğnediler. Filistin'in yanı sıra Şam, Mısır, Ürdün, Lübnan topraklarına tecavüz ettiler.

Müslümanlar ve insanlığın izzet ve şerefini hedef yaptılar.

İşte bu yüzden, Ayet-i Kerim'e ve Hadis-i şeriflerde müjdelendiği gibi hiç şüphe yok ki, Müslümanlar Kudüs-ü Şerif'i dolayısıyla Mecdis-i Aksa'yı yine fethedecekler İnşaallah!

Nasıl ki, geçmişte Medine-i Münevvere, Yahudi zulüm ve tekebbüründen, Kudüs-ü Şerif, Hıristiyan ihanetinden temizlenmiş ise, yakında üstelik pek yakında Yahudilerin maddi ve manevi kir ve tekebbürlerine son verilecek İnşallah!

Allah'ın vaadi gerçektir ve mutlaka gerçekleşecek!

Buhari ve Müslim'de yer alan rivayette, Hz Muhammed Mustafa (s.a.v.) şöyle buyurur: “Kıyamet kopmadan önce Müslümanlarla, Yahudiler arasında mutlaka bir harp kopacak da, Müslümanlar Yahudileri imha edeceklerdir. Taşlar ve ağaçlar bile Yahudilerin gizlendikleri yerler için: Ey Allah'ın kulu, arkamdaki Yahudi'dir, gel onu öldür diyeceklerdir. Ancak ‘Gargad' ağacı hariç. Çünkü o Yahudi ağacıdır.

20. asırda İsrail'e kafa tutacak tek bir devlet yoktu. İsrail yandaşlarının esaretindeki Türkiye ise ses çıkaracak durumda değildi.

Ancak Türkiye artık önemli ölçüde gerçek sahibine kavuştu. Gelecek yıllarda ise bu geçiş süreci tamamlandığında, İsrail ya her adımını milyon kere düşünüp taşınıp atarak ömrünü uzatacak, ya da kibrinin sürüklediği ateşte yok olacak İnşaallah!

Ayrıca İsrail'in son zamanlardaki zulmü bardağı taşırmak üzere…

Filistinli gençlerin nümayişlerine Türk bayrakları ile çıkması, şehidlerin cenazesinde Türk bayrağı örtmeye başlamaları bize ne söylüyor, dünyaya hangi mesajı veriyor acaba?

La Ğalibe İllallah!

İLGİLİ MAKALE

İsrail bunu yaparsa tarih sahnesinden silinir!

YAZI HAKKINDA ŞİKAYET

 1. Hasan UMUTLU Hasan UMUTLU

  Allahü ekber. Abi bizim teslimiyetimizi, tefekkürümüzü ve imanımızı artırmaya vesile olqn bu tür yazıları daha çok yazmanı Allah rızası için senden istiyoruz. Allah'a emanetsin. Allah yüreğimize ferahlık versin. Ellerinden öpüyorum Saygılar

 2. samimi samimi

  Bu fesadı çıkarmaya çalışanlara dünyanın her yerinden öyle destek var ki...Allahu Teala bunu Kuran’da belirtmiş....biz okuyoruz Kur’anı Kerim’i de onlar okumuyor mu? Okuyorlar tabii...okurken yüzlerinin şekli değişiyor ki...içinde olmaması gereken ayetleri sayıyorlar....O Kitap bizim KUTSÎ kitabımız..değiştirmeyi düşünmek....ayetleri çıkarmayı aklınızdan geçirmek ne haddinize....

 3. samimi samimi

  O tarihte Mescidi Aksa’nın olmadığını ileri sürenler o ortadaki altıgen altın kubbeli yapıyı tek başına mescidi aksa zanneden bu şahıslar bilmediklerinin farkında olmadığı gibi ...bildiklerinin her şey olduğunu hatta tek doğru olduğunu zannedenlerdir...bu konuda yazacak şey çok olmasına rağmen ne vakit ne de zaman yeter...

 4. Hasan UMUTLU Hasan UMUTLU

  Allahü ekber. Abi bizim teslimiyetimizi, tefekkürümüzü ve imanımızı artırmaya vesile olqn bu tür yazıları daha çok yazmanı Allah rızası için senden istiyoruz. Allah'a emanetsin. Allah yüreğimize ferahlık versin. Ellerinden öpüyorum Saygılar

YORUM YAP