Can Kemal Özer

İblisî düzenin başındaki yaratık ve Yeni Türkiye

10.04.2017 06:07:46

Adına ‘küresel baronlar' denilen çoğunluğu Alman kökenli Yahudilerden oluşan bir çete var. Bunların bir bölümü koyu satanist, bir bölümü ise liberal ateist. Merkezi Paris olan 300'ler meclisi, 250 kadarı Yahudi servet sahibinden oluşuyor. Geri kalanı ise bunların emrindeki siyasetçi, diplomatlar vs.

Bunların yapıları konusunda farklı bilgiler olmakla beraber, azalan sayıda alt grupları da var. Nihayetinde bu kan emici çete 4 kişiye kadar iniyor.

Masonların yayınladığı ‘Mimar Sinan Dergisi'nin 1950'lerdeki sayılarında yer alan bilgiye göre en tepede 4 yaratık var.

Bu dörtten biri hiç değişmiyor yani kıyamete dek sabit. Üçünden biri ölünce yerine 70'ler meclisinin en kıdemlisi terfi ettirilip sırra vakıf ediliyor. Tabi ki, 70'lerden biri ölünce de 300'lerden biri sırra vakıf edilerek 70'lere yükseltiliyor. Masonların iddiasına göre dörtlünün merkezi Kudüs'müş. Bu nedenle Kudüs çok önemliymiş…

ROCKEFELLER 4'TEN BİRİ MİYDİ?

Geçtiğimiz ay cehenneme bilet kestiren Rockefeller bu dörtten biri miydi bilmiyoruz. Şayet öyle ise dördün üçünden biri ölünce yerine alttan biri yükselecek demektir, yani terfi dönemi.

Biri de hiç değişmediğine göre bu değişmeyen kim? Siz onu yakından tanırsınız. Adını söylesek çok kızacaktır ya da ona güç vehmettiğimiz için belki de mutlu olacak.

Olsun biz söyleyelim de o ŞEYTAN'ı bildiğimiz bilinsin.

Yani şeytan bunların en tepesindeki yönetici…

Bu nedenle bunların hepsi şeytana hizmet eden, insan görünümlü, iki ayaklı iblisler. Nas suresindeki ifade edilişiyle de ĤANNAS.

Hepsi aramızda dolaştığı ve ‘işte aradığın şeytan benim' diye bağırdığı halde ĥannas'ı pek azımız tanırız.

O cismen ve sûreten yani madde olarak insan, lakin manen ve fiilen insan değil. O şeytanlaşmıştır. Onun içinde yemek, içme ve ölmek dışında insanî hiçbir şey kalmamıştır. Bunları da normal bir insan gibi yapmaz zaten.

ŞEYTAN İMPARATORLUĞU YIKILIYOR!

Tarihi misaller bize şunu söyler: İnsanoğlu korku / şeytan imparatorluğu, ya da adalet nizamı kurmuştur.

Korku imparatorluğu kan ve gözyaşı ile adalet nizamı ise merhamet ve hakkaniyetle kurulur ve yaşar.

Allah (c.c.) şer düzenini yıkmak istediğinde, kalplerdeki korkuyu söküp alarak o düzeni yıktırır.

Adalet nizamları ise dostu düşmanı seçmekte zorlanılır hâle gelindiği, helal-haramın karmaşıklaştırıldığı, liyakatten vazgeçilip Hakk çiğnenmeye başlandığı ve emanete ihanet edildiğinde tedricen yıkılır. 

Filhakika hiçbir düzen ilelebet sürmez. Bu varlığın tabiat ve düzenine aykırı!

Günümüzdeki şeytanî düzen ahir ömrüne yaklaşmış durumda. Ne yapsalar fayda etmeyecek.

Mesela 16 Nisan'da çıkacak güçlü bir evet, içimizdeki kemirgenlere, değer düşmanlarına, damarlarında insan kanı yerine ihanet dolaşanlara rağmen Türkiye'yi daha da güçlendirecek.

Suriye ve Irak özelinde sürdüğünü sandığımız savaş, aslında bu iki ülkenin paylaşımı meselesi değil. 21. asrın sahibi olma, yeni yüzyılda varlık gösterebilme mücadelesidir olup biten.

Gelecek asrın Türkiye'nin olacağı -Allah-ü Teâlâ'nın izni ile- kesin. Lakin bu asır; ne ABD, ne Rusya Federasyonu, ne Birleşik Krallık, ne Fransa, ne İspanya, ne İtalya, ne İran, ne Almanya'nın varlıkları ve güçlülükleri açısından kesin değil.

Tam 40 yıldır Türkiye'yi bölmeye çalıştılar.

60'larda başbakan ve bakanları astılar...

70'lerde terör ve idamlar…

80'lerden bir sağdan bir soldan adam asmalar…

90'larda karanlığın dibini bulmalar ve iktisadi krizler…

Asala, Devsol, TİKKO, DHKP-C, PKK terörüne ve FETÖ kemirgen tenyasına rağmen, bu ülkeyi yarım asırdır diz çöktürmek bir yana dursun, daha da güçlendirdiler.

Bu demek oluyor ki; içindeki her türlü satılık, kiralık, vurguncu, talancı, yalancı, uşak ve soysuza rağmen Türkiye dimdik ayakta ve hatta şahlanmanın eşiğinde!

Karşımızda Erdoğan'a şirin gözükmek için sakal-bıyık bırakan yeni bir tayfa var ise de, onlara rağmen, mazlum ve yetimlerin duası, Emanet-i Mukaddes ve Allah'ın tebeddülatı sayesinde 21. asır İslam'ın ve Türkiye'nin asrı olacak.

ŞEHİR DEVLETLERİ İSTİYORLAR

Bir bakmışsınız ABD 51 parçaya bölünmüş, bir bakmışsınız Rusya Federasyonu 21 parçaya ayrılmış. Sabah uyanmışsınız Birleşik Krallık 4 ayrı devlete dönüşmüş. Yahudi ve masonların 1789'da teslim aldığı Fransa daha şimdiden tarumar oldu. İspanya daha 1492'nin faturasını ödemedi ama yakındır. İtalya'nın önünde ödenmeyi bekleyen bir Libya faturası var ve Venedik siperde bekliyor. İran'ın paramparça olduğunu görmek bugün yaşayan çok kişiye nasip olacak. Bunlar Çin için de geçerli. Yahudilerin ata yurdu ve işgali altındaki Almanya'da durum sanıldığı kadar iç açıcı değil. Diğerlerinden düğüm / bağ bir çözülsün Bavyera Almanya'nın icabına bakar.

Her şey bir anlık mesele. İçinden geçtiğimiz günler, Avusturya tahtının bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi bahanesinden daha sıcak ve heyecanlı olaylara gebe.

Çünkü iblis, ‘büyük devlet' istemiyor. İstiyor ki tüm dünya ‘city states / şehir devletleri'nden oluşsun. Her şehirde bir baron hüküm sürsün. Dünyaya kargaşa hâkim olsun. Ama bilmediği bir şey var. Onun bu isteği bizim faydamıza. Bunun ne olduğu da hem ona hem de herkese sürpriz olsun. 

La ğâlibe İllallah

 1. Raziye Ünal Raziye Ünal

  Allahın selamı rahmeti bereketi sizin ve bütün inananların olsun çok kıymetli ilim adımı lider kardeşim yazılarınızı her zaman takdirle karşılıyorum Allah ilminizi artırsın

 2. Baki MURAT Baki MURAT

  ÜstadOnca ne idüğü bellinin içinde karşımızda en uyanık olunması gerekenleri tanımlayan 'Karşımızda Erdoğan'a şirin gözükmek için sakal-bıyık bırakan yeni bir tayfa var' sözleriniz yazının en akla kayıt edilmesi gereken parçası bence...Tebrikler

 3. ahmet ahmet

  abi seni takip etmeye başladım fazla olmadı yazıların gerçekten çok çarpıcı olaylara bakış açın gerçekten islamca tam müslüman bakışı seni yanlış anlamazsan merhum HASAN KARAKAYA abimize benzettim seni takip etmeye devam ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum . Allah kalemine güç versin..

 4. sade vatandaş sade vatandaş

  Şer, kubh, çirkinlik, bâtıl, fenalık hilkat-ı kâinatta cüz'îdir. Maksud değil, tebaîdir ve dolayısıyladır. Yani meselâ çirkinlik, çirkinlik için kâinata girmemiş; belki güzelliğin bir hakikatı çok hakikatlara inkılab etmek için çirkinlik bir vâhid-i kıyasî olarak hilkata girmiş. Şer, hattâ şeytan dahi beşerin hadsiz terakkiyatına müsabaka ile vesile olmak için beşere musallat edilmiş. Bunlar gibi cüz'î şerler, çirkinlikler, küllî güzelliklere, hayırlara vesile olmak için kâinatta halkedilmiş.Hutbe-i Şamiye ( 39 )

 5. sade vatandaş sade vatandaş

  Yerin, insandan sonra, zîşuur olarak en mühim sekenesi olan cin, insana hizmetkâr olabilir. Onlarla temas edilebilir. Şeytanlar da düşmanlığı bırakmaya mecbur olup, ister istemez hizmet edebilirler ki, Cenab-ı Hakk'ın evamirine müsahhar olan bir abdine, onları müsahhar etmiştir. Cenab-ı Hak manen şu âyetin lisan-ı remziyle der ki: 'Ey insan! Bana itaat eden bir abdime cin ve şeytanları ve şerirlerini itaat ettiriyorum. Sen de benim emrime müsahhar olsan, çok mevcudat, hattâ cin ve şeytan dahi sana müsahhar olabilirler.'Sözler ( 258 )

 6. sade vatandaş sade vatandaş

  Kur'an, şahs-ı Âdem'e melaikelerin itaat ve inkıyadını ve Şeytan'ın tekebbür ve imtinaını zikretmesiyle...o nev'in istidadatını bozan ve yanlış yollara sevkeden mevadd-ı şerire ile onların mümessilleri ve sekene-i habiseleri, o nev'-i beşerin tarîk-i kemalâtında ne büyük bir engel, ne müdhiş bir düşman teşkil ettiğini ihtar ederek, Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan bir tek Âdem'le (A.S.) cüz'î hâdiseyi konuşurken, bütün kâinatla ve bütün nev'-i beşerle bir mükâleme-i ulviye ediyor.Sözler ( 246 )

 7. sade vatandaş sade vatandaş

  ...ey şeytan! Yüz derece sen katmerli bir şeytan olsan, bozulmamış hiçbir aklı kandıramazsın ve çürümemiş hiçbir kalbi ikna edemezsin.Şeytan döndü, dedi: Nasıl kandıramam? Ekser insanlara ve insanın meşhur âkıllerine Kur'anı ve Muhammed'i inkâr ettirdim. Elcevab: Evvelâ, gayet uzak mesafeden bakılsa, en büyük şey, en küçük şey gibi görünebilir. Bir yıldız, bir mum kadar denilebilir...Sözler ( 188 )

 8. sade vatandaş sade vatandaş

  Marîz bir asrın, hasta bir unsurun, alîl bir uzvun reçetesi; ittiba'-ı Kur'andır.Azametli bahtsız bir kıt'anın, şanlı tali'siz bir devletin, değerli sahibsiz bir kavmin reçetesi; ittihad-ı İslâmdır.Mektubat ( 468 )

 9. sade vatandaş sade vatandaş

  'Evet ümidvar olunuz, şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gür sadâ, İslâm'ın sadâsı olacaktır!'Tarihçe-i Hayat ( 133 )

 10. sade vatandaş sade vatandaş

  İşte ey şeytan! Şimdi bir sözün daha varsa söyle...Şeytan der: Bunlara karşı gelemem. Müdafaa edemem. Fakat çok ahmaklar var, beni dinliyorlar ve insan suretinde çok şeytanlar var, bana yardım ediyorlar ve feylesoflardan çok firavunlar var, enaniyetlerini okşayan mes'eleleri benden ders alıyorlar. Senin bu gibi sözlerin neşrine sed çekerler. Bunun için sana teslim-i silâh etmem!Sözler ( 192 )

 11. sade vatandaş sade vatandaş

  'Eğer istersen hayalinle Nurşin karyesindeki Seyda'nın meclisine git bak: Orada fukara kıyafetinde melikler, padişahlar ve insan elbisesinde melaikeleri bir sohbet-i kudsiyede göreceksin. Sonra Paris'e git ve en büyük localarına gir, göreceksin ki, akrepler insan libası giymişler ve ifritler adam suretini almışlar...'Mesnevi-i Nuriye ( 263 )

 12. sade vatandaş sade vatandaş

  Maşallah yine enfes bir yazı kaleme alınmış. Allah zihninize kaleminize sağlık sıhhat istikamet kuvvet isabet versin.

YORUM YAP