Can Kemal Özer

Cemaat dinleri ve Halep

09.12.2016 00:12:02

Bazıları Hz Peygamber (s.a.v.)'e “İman ettik” dediklerinde Hucurât suresinin 14'ncü Ayet-i Celileri inmiş ve Allah (c.c.) şöyle buyurmuştu: “Siz henüz iman etmediniz ve lâkin henüz iman kalplerinizin içine girmemiş olduğu halde ‘İslâm'a girdik' deyin…”
Bakara 104'te ise: “Ey iman edenler! ‘Râinâ' demeyin, ‘unzurnâ' deyin. Peygambere kulak verin, denileni yapın…” emri geliyordu.

Hiç kuşkumuz olmamalı ki, bu hitap bugünün Müslümanlarına, yani hepimize.

Bugün bizlerin kahir ekseriyeti, kendi beldemizi, kendi kavmimizi, kendi cemaatimizi, kendi fırkamızı/partimizi Allah'ın dininin üstünde tutuyoruz.

Beldelerimizi putlaştırıp tapıyoruz. Kavimlerimizi putlaştırıp tapıyoruz. İçine ahmakça dâhil olduğumuz cemaatlerimizi putlaştırıp tapıyoruz.

Herkes kendini yegâne kurtuluşa eren hizip, yani ‘fırka-i nâciye' olarak görüyoruz.

Kısaca İslam'ı bırakmış, cemaatlerimizi din haline getirmişiz.

Hâl ve tavırlarına bakınca onların cemaatine mensup olanlar -hâşâ- cennete, diğerleri cehenneme gidecek. Sanki ellerinde Allah'tan bir bağışlanma belgesi var.

Herkes sapkın, onlarla birlikte olanlar kurtulmuş…

Tasavvufu eleştiren de böyle, içinde olan da... Şucu olan da böyle bucu olan da…

Hak din İslam yetmiyor kimseye. Herkes cemaatinin, grubunun, liderinin, hizbinin dinine çağırıyor hepimizi.

Kendisi ‘mehdi' olmak, doğru yolda bulunmak yerine mehdi bekliyor. Diğeri gelmesi veya gelmemesi muhtemel Mehdi'yle savaşmakla meşgul…

KEMALİSTLEŞEN MÜSLÜMAN

CHP ve Kemalizm, İslam dışı cemaat dinleri üretip, hepimizi birbirimize düşürüp tekfir ettirerek, dünyada benzeri görülmemiş bir başarı elde etti.

Emin olunuz en dindarımızın kanında bile biraz Kemalizm dolaşıyor. Kemalizm'den en çok nefret edenlerimizin lisanı bile Agopça.

Kur'an, İslam, Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Allah-ü Teâlâ (c.c.) hiç birimize yetmiyor. Başka başka kurtarılmaya muhtaç kurtarıcılar peşinde koşuyoruz.

Eskiden tekkeler, mektepler medreseler böyle değildi. Eskiden şeyhler de böyle değildi. Tasavvuf böyle hiç değildi. Eskiden tasavvuf karşıtları da böyle değildi. Eski modernistler de bugünkülere benzemiyorlardı.

Kâfir küfrüne, Müslüman imanına sadıktı. Herkes iş ve inanıcının ehliydi.

Dağda bir kuzuyu kurt kapsa, Müslümanların liderleri, önderleri, yöneticileri, amirleri, memurları, şeyhleri hep birden acı çeker, dövünür ve kendini sorumlu hissederdi.

Eskiden eşkıya bir kervana saldırsa, bir mütecaviz bir kızın ırzına geçse, bir İslam beldesi saldırıya uğrasa irisiyle ufağıyla, büyüğüyle küçüğüyle, kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle, Türküyle Arabıyla, Acemiyle Arfikalısı bir olur, iri olur karşı koyar, düşmanı tepelemeden, zalime haddini bildirmeden, mütecavize cezasını kesmeden yastığına baş koymazdı.

Oysa şimdi öyle mi?

MÜSLÜMANLAR DİNDEN Mİ ÇIKTI?

Şimdi herkes Müslüman, ama o Müslüman diğerini katlediyor. Şimdi Müslüman Müslümanı tekfirle meşgul. Şimdi Müslüman küffarla aynı safta. Şimdi Müslüman şeytanın maskarası. Kafirin oyuncağı. Paranın, makamın, karşı cinsin esiri.

“Müslümanlar dünyevileşti, şirk asabiyeti hâkim oldu” diyorlar ya, bu doğru değil. Hatta Müslümanlar dinden bile çıktılar.
Adlarının başına Müslüman eklediklerine bakmayın, Ayet-i Kerime'de buyrulduğu üzere İman etmediler, İslam'a girdiler. Girdikleri de Hz. Muhammed (s.a.v.)'e vahyolunan İslam değil, kavimlerinin, atalarının, cemaatlerinin “İslam'ı!”

Aksi halde Halep böyle kan ağlar mıydı?

Aksi halde Halep'te Müslüman Müslümanı katleder miydi?

Aksi halde Şii, Sünni'yi boğazlar mıydı?

Aksi halde 2 milyar Müslüman film seyreder gibi seyreder miydi?

Aksi halde Arakan bu halde olur muydu?

Hadi Kudüs emanetinin farkında değildik! Hadi Kabil'de Karabağ'da aklımız başımızda değildi! Hadi Bosna'yı fark edemedik!

Hadi Somali'yi duymamıştık bile!

Ama bugün Halep kan denizine döndü. Çığlıklar ölüleri diriltecek kadar büyük. Arakan'da Müslüman bacılarımıza tecavüz ediliyor. Çocuklar açlıktan kıvranıyor. Baba ve anaların feryadı arzı kapladı. Ama duyan gören yok. SMS ile 5 lira gönderince dünyalar onun olan Müslümanlar yazık size, yazık hepimize!

Bangladeş'te Müslümanlar için idam mangaları kurulmuş. Yemen, Libya, Mısır, Irak, Suriye, Moro, Karabağ, Musul, Kerkük, Halep'te yanan ateş hepimizin geleceğini yakıyor. Ebedi mekânımızı ateş yurduna çeviriyor.

Bizler ise zevk sefa beşindeyiz. Sosyal medyada hitlerle sorun çözmeye çalışıyoruz. Acizler gibi ağlamasını da, yiğitler gibi coşmasını da bilmiyoruz.

Biz dolarlarımızı bozdurmayı tartışırken, binlerce kadın tecavüze uğradı. Binlerce yavru susuz ve ekmeksizlik yüzünden can verdi. On binlerce çoluk çocuk kâfir ve sözde Müslüman'ın ateşi altında param parça oldu.

Biz layık olmadığı halde cemaat dinimize mensuplarını kayırmakla meşgulken, biz bizim meşrebin dinine girmeyenleri tekfirle uğraşırken, Hak, hukuk ve adaleti çiğnerken, kâfir de hepimizin namus, şeref, izzet, haysiyet, iman ve geleceğini çiğniyor.

Ey Müslümanlar!

Ey kendini Müslüman sayanlar!

Ey küffarın oyuncağı Mü'minler!

Ey zilleti hayat biçimine çevirenler!

Ey izzetlerini ayaklar altına aldıranlar!

Ey dünya putunun tapıcıları!

Ey kayırıcılar, hak-hukuk çiğneyiciler, müsfid oldukları halde ıslah edicilik edebiyatı yapanlar!

Ey kavimlerini din haline getiren zavallılar!

Ey mezheplerine tapanlar!

Ey cemaatlerini İslam'ın yerine ikame etmeye kalkanlar!

Ey şeytanın maskarasına dönen İslam'ın kaybolmuş çocukları!

Mezardaki dedenin çığlığını duymuyorsun belli. Halep'ten yükselen feryadı da mı duymuyorsun?

Belli ben, sen, o, biz hepimiz o büyük ateşi üstümüze davet ediyoruz.

MaazAllah bilesin o ateş şu an sende yoksa da bir adım mesafende sana doğru koşuyor.

Yüreğini paramparça etmek, ciğerini kavurmak, kalbini tarumar etmek, kibrini ayaklar altına almak, aklını başından almak için son sürat yaklaşıyor.

Şimdi seni şirk ve ateşi çağıran, zillete sürükleyen, ne kadar dünyalık varsa kurtulmanın vaktidir.

Biliyoruz! Karun kadar paran var! Firavun kadar güçlüsün! Nemrut kadar acımasızsın!

Sakın suçu başkasına atma!

Biliyoruz! Karın dünyalar güzeli! Çocukların Harvard'da, Oxford'da okuyor! Yalında akla hayale gelmeyecek kadar çeşit yiyecek ve dünyalık var! Hesapların kabarık! Babil kulesini aratan kulelerinden bize sinek muamelesi yapıyorsun!

Biliyoruz sen çok zengin, çok görgülü, çok batılı, çok müreffeh, çok güçlü, çok akıllısın! Ama unuttuğun bir şey var! Sen en az bunların toplamı kadar da zavallısın!

Bunları yazdık diye bize de ateş püskürecek ve hatta tekfir dahi edeceksin! ‘Kendine bak' diyeceksin! Hakkın var! Çünkü biz de senin suç ortağınızız! Allah'a değil sana tazim eden bizler senin kadar zavallıyız!

Ama gel sakın daha fazla izzetsiz olmaya razı olmayalım! Şerefimizi daha fazla çiğnetmeyelim! Bilelim ki, Halepli, Şamlı, Musullu, Kerküklü, Arakanlı, Karabağlı, Sanalı, Kahireli, Trablusgarplı şehid olmuş yahut acı içinde kıvranan çocuk bize hesap soracak!

Bizi Allah'a şikâyet edecek! Bizden davacı olacak!

Hesabını verebileceksek dilediğimizi yapmaya devam edelim!

Veremeyeceksek hemen şimdi ayağa kalkıp, şeytanlar ve düzenlerine başkaldıralım. Halepliye değil, kendi izzet, şeref, nâmus, haysiyet ve geleceğimize sahip çıkalım!

Duyuyor musun? Cehennem bütün kapılarını açmış zalimleri bekliyor. Üstelik çok sabırsız.

La Ğalibe İllallah

Ya Rabbi! Senden af ve yardım diliyoruz. Bizi silkele ve kendimize getir. Ya Rabbi! Bizi bize bırakma! Ya Rabi! Bizi iblislerin elinde maskara etme!

Bizi hidayete eriştir ve affet bizi Allah'ım!

Âmin!

 1. Veysel Veysel

  Vebalimiz büyük ne yazık ki, lakin uyanacak bu ümmet bu millet Inşaallah Inşaallah İnşaallah

 2. Muhammet İkbal ÖZMEN Muhammet İkbal ÖZMEN

  Kimmiş bu bölücü mezhep ve tarikatlar yaa. Ağzı olan konuşuyor. Hanefiyim ve kadiri tarikatındanım. Ehli sünnete tabi tüm mezhep ve hak tarikatlar benim başımın tacıdır. İslam akaidini çözemeden satanist avına çıkmak komik bir tezat. Ahir zamandayız ve bir dünya sapık tarikat var. Bunların haberini de vermiş bize peygamberimiz. Kuran ve sünnetinin 1 santim dışına taşan adamı havada asılı görsem bir taş atar düşürürüm. Rabbim önce nefislerimize hükmedip kendi mehdimiz ollmayı sonra da Hz. Mehdi a.s. dünyaya adalet dağıtacak ordusunda cihad edip şehit düşmeyi bizlere nasip eylesin.

 3. zeki zeki

  Bir yorumcu 'mehdinin kendisi bile Mehdi olduğunu bilmeyecek' diyor. Kendini bilmeyenden başkasına ne fayda gelir?

 4. Süleyman çabuk Süleyman çabuk

  Kemal bey yazılarınızı beyenerek okuyorum. Bu hayatta herşeyin sahtesi olduğu gibi cemaatletinde sahtesi ve sapığı var malesef fakak kuran ve sünnet cizgisinden çıkmayan ümmet için hizmet eden cemaatlerde var hepsini bir kefeye koymanız beni üzdü yinede sizi seviyoruz

 5. Veysel Veysel

  Vebalimiz büyük ne yazık ki, lakin uyanacak bu ümmet bu millet Inşaallah Inşaallah İnşaallah

 6. Samimi Samimi

  Mehdi vardır Ve haktır. Ancak yine birileri ortaya' mehdiyim ' dedirttiği İnsanları sürerek olayı sulandırdığını da görebiliyoruz. amaçları tutarsa bunların peşinden sürüklemek tutmazsa da buna inananları ikilemde bırakmak. Yine her zaman olduğu gibi İmanını kuran Ve sünnetle destekleyen kazanır. bunu yapanların bilmedikleri ve hiç bir zaman akıllarının ermeyeceği şey peygamberimizin haber verdiği mehdinin kendisi bile Mehdi olduğunu bilmeyecek ve hiç bir zaman 'ben mehdiyim' demeyeceği...

 7. Sahra Erbil Sahra Erbil

  Kesinlikle haklısınız. Tebrik ve teşekkür ederim. Râbbim ümmet olma şuûru nasib etsin cümlemize. Selâm ve duâ ile...

 8. Sahra Erbil Sahra Erbil

  Kesinlikle haklısınız. Tebrik ve teşekkür ederim. Râbbim ümmet olma şuûru nasib etsin cümlemize. Selâm ve duâ ile...

 9. Samimi Samimi

  Şüphesiz Allah'ın(cc ) sevgisine, O'nu (cc ) sevenlerin sevgisine, Allah'a yaklaştıran ilmin ve amelin sevgisine talibiz. Allah'ın sevdiklerini ve Allahı sevenleri bizde severiz ancak şirke düşmekten de ateşe atılmaktan korkar gibi korkmamız gerektiğinin haberini Resulullah(sav) den alıyoruz..işte cemaatler buna dikkat etmeli...hepimiz ehli sünnet velCemaat bezhebindeniz. Peygamberimizin izinden gidenlerdeniz.ayrılığa Ve gayrılığa, ifrad Ve terfide asla izin yok.dilimize sahip çıkıp şerrinden Allah'a sığınmalıyız.sözler çoook ama çok önemli.

 10. Samimi Samimi

  cemaatler birleşmemize engel mi? Nihayetinde onlarda islami öğretilerle İnsanları gaflet uykusundan uyanmaya çağırıyor. Sorun bizde olmasın? Cemaate girince ( adı yazılıp, dahil olunca)cenneti hakettiğimiz zannına kapıldığımızdan olmasın? En büyük yanılgıyı burda yapıyoruz galiba çünkü şefaat olayını yanlış biliyoruz. Cemaatin liderinin şefaati kurtaracak zannederken Kuran'ı Kerim'de 'O gün Allah'ın izin verdiğinden başkası şefaat edemez'ayetini bilmiyoruz, yükü lidere atmaktan kurtuluşa erdik zannediyor olmayalım?bunda liderlerinde payı varsa kendilerini gözden geçirsinler...

 11. M. Zâhid M. Zâhid

  Yazıdan tarikat/cemaatlere bir düşmanlık değil; tarikat/cemaatini cahillikle, farkında olmadan da olsa İslam'ın önüne geçiren biz gafil ümmete haklı bir sitem görüyorum. (Aynı hastalıklı hal ile savunmaya geçenler olduğunu da zannediyorum.) (Mehdi meselesi 'işinin ehli'nin işi lakin 'beklemekten' yapılması gerekeni/vazifesini unutup/yapmayan biz ehli Ümmet'e de haklı bir sitem görüyorum.Tebrik ve teşekkür ediyorum Kemal bey, vesselâm..

 12. Şafak Şafak

  Omadı Kemal Bey. Yoksa yine hacklendinizde başkası mı yazdı yazıyı diye aklımdan geçmedi değil. Haklı davada sabırsızlık yapıpta yeter artık eline silahını alan gelsin gibi bir tutum hiç yakışmadı. Cemaate, tarikate laf atmakta yakışmadı.

 13. Murta Murta

  Kemal abi cuman mübarek olsun seni bu zamana kadar hep severek okudum ve kitaplarinida alırım okurum senin vesilen ile çok şey öğrendim Allah senden razı olsun bugün ki. Yazınıza pek katılamıyorum bu toprakların mayasıdir tarikat ve cemaat ler özellikle insanın fıtratına saldıran siyonizme karşı nefsi terbiye yi. Öncülük eden cemaat lere saldırmak aba altından sopa göstermek bunu sizin. Yapması beni üzdü ama ben yinede sizi takip ediyor olacağım ÇÜnki sizden çok şey öğrendim

 14. Talha Talha

  Makalelerinizi okurum,tv programı yaptığınız zamanda ekseri izledim.genel itibari ile doğru tesbitleriniz var amma bu kadar cemaat düşmanı olduğunuzu tahmin dahi edemezdim.hepsini bir tutmak sizin tabirinizle ahmakça olur.ehli sünnet vel cemaat kaidesine hataları olsadA uymaya çalışanlara bu nefret dili müstehak değildir

 15. Fırat Şentürk Fırat Şentürk

  'İçine ahmakça dâhil olduğumuz cemaatlerimizi''gelmesi veya gelmemesi muhtemel Mehdi'yle ''Aksi halde Halep'te Müslüman Müslümanı katleder miydi?''Aksi halde Şii, Sünni'yi boğazlar mıydı?'Yukarıdaki sözlerinizin reddiyeye ihtiyacı var.Lakin bu kutuya sığmaz.

 16. Mustafa AYDEMİR Mustafa AYDEMİR

  Kemal bey, kendinizi ifrat ve tefritten koruyun. Genelleme yapıp herkesi aynı çanağın içine doldurmuşsunuz. Yazınızı dikkatle okudum ama bir istisna kaydına rastlamadım. Duygularınız, acılarınız aklınızı örtecek noktaya gelmez inş. Unutmayın şeytan bazen de insana sağdan vurur vesselam.

YORUM YAP