Asırlar sonra İbn-i Sina aramızda

Asırlar sonra İbn-i Sina aramızda
11.10.2018 15:49:29

İbn-i Sina merhumun dünyaca meşhur eseri nihayet kamilen aramızda. 

İhya Şerhinin Tercümesi, Vankulu Lügati, En Nuru'l Furkân Lügatî, Ahlak-ı Âlâ, İlk Yapma Dil Baleybelen, Aşçı Dede'nin Hatıraları, Menakıb-ı İbrahim Gülşeni, El-Okyanusu'l-Basit Fi Tercemeti'l-Kamüsi'l, Tercüme-i Hiyel ve Reşehat-ı Muhyi Reşehat-ı Aynü'l Hayat gibi eserleri günüz Türkçesine aktaran Prof Dr Mustafa Koç hocaefendi, Osmanlı dönemi saray hekimi Tokadî Mustafa Efendi tarafından şerh edilerek Tahbîzu'l-Mathûn ismiyle neşredilen İbn Sina'nın el-Kânûn fî't-Tıb eserini Latinize etti.

Yazama Eserler Genel Müdürlüğü yayınları arasında çıkan 6 ciltlik hacimli eserin son cildinde 13 bin kelimelik bir İbn Sina el Kanun lügati de eklendi.

Mukayeseli neşrin latinize edilmesiyle İbn-i Sina ve eseri nihayet mahkumiyetten kurtuldu.

Eser hakkında Kemal Özer yakında kapsamlı bir makale neşredecek. Ancak eserin lisanın ağır olduğu ve dünyada bir benzerinni daha bulunmadığını hatırlatalım.

mustafakoc Mustafa Koç

İŞTE ESERİN TANITIM METNİ

EL-KÂNÛN Fİ'T-TIB TERCÜMESİ 6 CİLT HALİNDE YAYIMLANDI

Dünya tıp tarihinin en önemli eserlerinin başında gelen İbn Sînâ'nın el-Kânûn fî't-Tıb adlı eseri, tarih içerisinde pek çok şerh ve tercüme çalışmasına konu olmuştur.

Bu çalışmaların zirvelerinden birisi de Osmanlı dönemi saray hekimi Tokadî Mustafa Efendi'nin (ö. 1782) Tahbîzu'l-Mathûn isimli tercümesidir

Tokadî bu çalışmasında, Şark tıbbının en hacimli vokabülerini içeren Kânûn'un söz varlığını ve bilhassa tıp terimlerini, gerek Kânûn şerhleri gerek ana tıp referansları gerekse lügatlerle izâha çalışmış, 16. yy.'da basılmış Roma matbu nüshası da dahil olmak üzere Arapça Kânûn nüshalarını karşılaştırarak en sahih ibareyi bulmak için yoğun bir tahkik icra etmiştir.

Ayrıca Şîrâzî, İbn Cümeyyi, Mesîhî, Sâmirî, Karşî gibi Kânûn şârihlerinin metinlerini ve bu metinlerdeki tashih ve değerlendirmeleri daima göz önünde bulundurmuştur.

Bu gibi özeliklerinden dolayı bu çalışma sade tercüme olmaktan çok, şerh vasfını da taşıyan bir eserdir.

Prof. Dr. Mustafa Koç ve Prof. Dr. Eyyüp Tanrıverdi tarafından çeviri yazısı yapılan ve son cildinde 13.000 kelimeye ulaşan geniş bir sözlük çalışması ile istifadeye sunulan eserin yayına hazırlanmasında Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Hamidiye koleksiyonu 1015 ve Ragıp Paşa 1335 numaralarda kayıtlı yazma nüshalar esas alınmıştır.

Eseri Adı Tahbîzü'l- Mathûn
Müellifi Tokadî Mustafa Efendi
Yayına Hazırlayan Mustafa Koç - Eyyüp Tanrıverdi
Özgün Dili Osmanlı Türkçesi
Yazma Nüshası Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Hamidiye No. 1015
Yayın türü Çeviri Yazı
Yayın Yılı 2018
ISBN 978-975-17-4011-3
Boyut 996, 698, 754, 836, 700, 628 s.; 23,5 x 16,5

TEMİN İÇİN TIKLAYIN

 

  1. Ömer Ömer

    Tebrikler, Allah başarılı eylesin. Temin linki uçmuş karşı sitede de bulamadım.Alırmıyım diye düşünüyorum herhalde alamam, yerleşik bir evde değilim 6 tane kitap harap olur.Play gibi yerlerden pdf olarak satış yapsanız ne güzel olurdu.Tamamı 6 cilt mi sonraki zamanlarda devamı gelecek mi?

  2. Ben Ben

    Kemal bey onay veriyor mu. Bir önceki Türkçe tercümesi sakat olduğunu söylemiştiEDİTÖRÜN NOTU: EVET

YORUM YAP