Can Kemal Özer

15 Temmuz: Şerden doğan hayır

15.07.2018 13:41:26

Bugün 2'nci sene-i devriyesini idrak ettiğimiz 15 Temmuz 2016 zaferi, bu Müslüman milletin en müstesna günlerinden biri.

Ehlinin malumu olduğu üzere insanlık tarihi, hem çok acı, hem de çok mutlu günler gördü, görmeye de devam edecek…

Bu milleti pek çoklarından ayıran ise, Kur'an-ı Kerim'in inzalinden bu yana İslam'a bayraktarlık ediyor olmaları.

Bu Müslüman ve asil milletin tarih seyrindeki en önemli günleri yahut en önemli kavşaklarını sıralamak gerekirse şunları en başa yazmak gerekir:

- Hz Peygamber (s.a.v.)'in dünyayı şereflendirmeleri,

- Hz Muhammed (s.a.v.)'e vahyin gelmeye başlaması,

- Ebû Dâvud Melâhim 8-4302'deki "Sizi terk ettikleri (yani size taarruz etmedikleri) müddetçe Türkleri terk edin (taarruz etmeyin)" Hadis-i Şerif'inin buyrulması,

- Ahmed b. Hanbel Müsned 4-335; Buharî et-Tarihu'l-Kebir 1-81, et-Tarihu's-Sağîr 1-306, el-Bezzâr el-Müsned 2-308, Taberani el-Mu'cemu'l-Kebir 2-38, Hâkim Müstedrek 4-422, Heysemî Mecmeu'z-Zevâid 6-219'dekiİstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur” Hadis-i Şerif'inin buyrulması,

- Türklerin savaşçılarının İslam'a girişinin başlamasına vesile olan, Abbasiler ile Çinliler arasında Talas Irmağı yakınlarında yapılan savaşta, Karluk Türklerinin İslam ordularının yanında yer almaları ve ardından İslam'la şereflenmeleri,

- Karahanlı hükümdar ailesinden Satuk Buğra Han hazretlerinin İslam'a girişi,

- Oğuz boylarının Anadolu'ya doğru ilerleyişleri,

- Oğuz Türklerinin Kınık boyunun 1037'de Büyük Selçuklu Devleti'ni kurması,

- Sultan Alpaslan hazretlerinin Malazgirt Zaferi,

- Nizamülmülk'ün Nizamiye Medreselerini inşası,

- Süleyman Şah hazretlerinin 1075'de Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurması,

- Ertuğrul Gazi hazretlerinin Anadolu fetihleri,

- Osman Gazi hazretlerinin 1299'da Osmanlı Devleti'ni ilanı,

- Fatih Sultan Mehmet Han hazretlerinin 1453'de Hadis-i Şerif'teki müjdeye mazhar olarak İstanbul'u fethetmesi,

- 20. asrın başındaki Kuvâ-yi Milliye yiğitlerinin zaferi gibi zaman dilimleri, bu milletin en müstesna günlerinin başında yer alır.

- Tohumları yarım hatta bir asır öncesine dayanan fitne hareketinin 15 Temmuz 2016 akşamında başlattığı işgal, iç savaş, infaz hamlesine, Allah-ü Teâlâ hazretlerinin izin vermemesi üzerine ortaya çıkan galibiyet ise bu milletin tarihindeki son şanlı ve şerefli günü.

İşte bu nedenledir ki, 15 Temmuz zaferi ne demokrasiye ait, ne de başka sâiklerle tarif edilebilir bir zaman değil...

Zira bugün cüz'i kaderden ziyade külli kaderin tecellisidir.

15 Temmuz gecesinde 250 şehid verilmiştir, lakin tarihte hiç bu kadar az şehid ile bu kadar büyük zaferler kazanılmamıştır.

Bu da nimetin bir başka vechesidir.

15 Temmuz sayesinde, devlet ve milletin her yerine sığır ve domuz tenyası misali nüfuz etmiş olan    büyük bir musibetten beden arındırılmış, bu sayede de devlet yeniden yapılandırılmaya başlamıştır.

Bu yapılandırma; şimdilik Başkanlık sistemine geçiş, Genelkurmayın bakanlığa bağlanması ve askerin sivillerin emrine girmesi gibi gözükebilir.

Ancak inşaallah ilerleyen yıllarda göreceğiz ki, hem devlet, hem de miller aslî ruhuna kavuşacak, yüz elli, iki yüz yıllık yabancılaşma girdabı ile içinde bulunduğu âraftan kurtulacak.

Kurtulacak ki, 15 ve 16'ncı asırlardaki ihtişamlı günlerine yeniden kavuşabilsin. Bu sayede de âleme nizam versin, kurt ve çakallardan kuzuların hesabını sorabilsin.

Sorsun ki, yangın yerine çevrilen dünya selamete erişsin, oluk oluk akan kan ve gözyaşı dinsin.

Dinsin ki, şeytanilerin emrindeki yönetimlerden bir bir hesap sorulsun. Tel Aviv, Zürih, Vatikan, Washington, Londra'da iblislerin defteri dürülsün.

İşte bu yüzdendir ki, 15 Temmuz 2016 yakın gelecekte tarihçilerce yeni bir çağın başlangıcı olarak anılacak.

15 Temmuz 2016 gecesi, nice az sayıdaki iyinin, nice güçlü topluluk ve devletlere karşı nasıl galip gelinebildiğinin en büyük nişanesidir.

Küffar el birliği ile bir hesap yapmış, Allah (c.c.) ise onların hesabını alt üst edivermiştir.

Hud Suresi 64'üncü Ayet-i Kerimesindeki “Andolsun, kendisine dokunan bir sıkıntıdan sonra, ona bir nimet tattırsak, kuşkusuz; "Kötülükler benden gidiverdi" der. Çünkü o, şımarıktır, böbürlenendir!” O halde nankörlük (küffarı nimet) edip, böbürlenmemeliyiz ki, elimizdekiler alınıvermesin!

İşte (insanlar) gemiye bindikleri (ve kendilerini bir tehlike sardığı) zaman, artık dini yalnız Allah'a has kılarak (ve dinde samimi kimseler gibi) O'na yalvarırlar. Fakat (Allah), onları karaya çıkarıp kurtarınca, bir de görürsün ki onlar, kendilerine verdiklerimizle hem faydalanmak, hem de nankörlük yapmak suretiyle (yine Allah'a) ortak koşarlar (eski küfür hallerine dönerler)…” Şimdi bize düşen “Ankebut 65-66'ncı Ayet-i Celilelerindeki bu kişiler gibi olmamaktır.

16 Temmuz 2016 sabahında verilen nimetin kıymetini bilmek, o geceki inanç, şuur ve azimden asla taviz vermemektir.

Ankara'daki bir takım makam, mevki sahibi bazı kimseler aksini yapsa da, biz Allah-ü Teâlâ hazretlerinin bu “emanet”ini muhazafa etmeliyiz.

Gazamız tekrar mübarek olsun! Allah her daim yâr ve yardımcımız olsun! Âmin!

La ğalibe illallah!

15 TEMMUZ ZAFERİ'NE DAİR YAZILARIMIZ

(17.07.2016) Şerefli milletin yiğit evlatları tarih yazdı

(18.07.2016) ABD, FETÖ liderini öldürecek

(19.07.2016) Ey Milletim! NATO'nun Türkiye'ye işgaline izin vermeyin!

(20.07.2016) Katil ve hainleri uzaklarda aramayın

(21.07.2016) 500 yıllık kin ve FETÖ

(22.07.2016) FETÖ diye yazılır NATO diye okunur

(23.07.2016) İki ayaklı şeytanlara dikkat

(24.07.2016) Erdoğan'ı şehid etmek isteyen 3 grup kim?

(26.07.2016) Dünyanın kaderini değiştiren zafer: 15 Temmuz

(27.07.2016) CIA: Kanadı kırık kuşlara yardım derneği

(31.07.2016) Karşımıza şimdi de çakal İngiliz çıktı

(01.08.2016) Aramıza İngiliz'i sokmayın

(02.08.2016) Hüseyin Gülerce diyor ki: Gülen öldürülecek

(03.08.2016) Karar vermek sana mı düştü Canikli?

(04.08.2016) Haramzade nesil, Diyanet ve ilahiyatçılar

(05.08.2016) Kripto'nun Zirve'si

(06.08.2016) Kasetle indirdiler postalla gömdüler

(08.08.2016) Reis'in etrafına şer ağı

(09.08.2016) Okumuş çocuklara dikkat

(10.08.2016) En büyük savaş bu cephede beyler

(12.08.2016) Saygıdeğer Cumhurbaşkanım

(14.08.2016) Devlet FETÖ ile mücadele etmiyor

(15.08.2016) Özal'ın zehirlenmesi ve NATO Gladyosu'nun Türkiye Şubesi FETÖ

(17.08.2016) İngiliz mi şeytan, şeytan mı İngiliz

(19.08.2016) Kim bu Erdoğan'ı tehdit eden ajan?

(20.08.2016) Moon'a giden ilahiyatçılar

(22.08.2016) Bu 7 şehre ve havalimanındaki polislere dikkat

(24.08.2016) Kabinedeki FETÖ'cü bakanlar kim?

(25.08.2016) Rahat olun, 500'üncü yılında yine geldik

(08.09.2016) Gülen'e Aziz Pavlus'luk görevi ve bitmeyen ‘efendi - milli köle' ilişkisi

(10.09.2016) ‘Türkiye kıvama girene kadar darbe yapmaya devam edeceğiz'

(21.09.2016) Yardım eden de itiraz eden de ölüyor

(29.09.2016) Besliyoruz kargayı oyuyor gözümüzü

(03.10.2016) FETÖ'nün beli kırıldı mı ve yeni hedefleri ne?

(23.11.2016) FETÖ'yü kim üretti?

vs...

Kemal Özer''den FETÖ ve benzerlerini anlama kılavuzu

YORUM YAP